Leasing aut. Ministerstwo uskutecznia niezręczną przyjemność